Tukhut: Anekdotes

14 april 2016: Ook dit jaar bijzonder geslaagde 1 april grap.

"Ik had 'm niet meteen door, ik wist het pas toen ik de code op de parkeerkaart las, goeie grap en zeer geraffineerd, ben er toch weer ingetuind". Zomaar wat reacties op ons bericht van 31 maart jl. over de invoering van betaald parkeren in Sy. Lees nog maar eens het bijbehorende document, en volg de instructies om een Tukhut parkeerkaart aan te vragen. Kijk vervolgens eens heel goed naar de parkeercode die op die parkeerkaart vermeld staat ... en lees die parkeercode dan eens van achteren naar voren. Gotcha !!!

Even de balans opmaken: er zijn in totaal 67 Tukhut parkeerkaarten aangevraagd, dank daarvoor. In 28 gevallen had de aanvrager niet meteen door dat het de jaarlijkse 1 april grap van de Tukhut betrof. 8 personen hebben mij een e-mailtje gestuurd en rechtuit gevraagd of dit echt zo was of dat het een goede grap betrof. En 4 personen hebben mij gebeld en hun twijfel gedeeld. Tenslotte heb ik ook nog 3 telefoontjes gekregen van mensen die mij expliciet hebben laten weten de 1 april grap van de Tukhut niet zo te kunnen waarderen. Volledigheidshalve vind je hierboven een afbeelding van de Tukhut Parkeerkaart met daarop toch duidelijk vermeld de parkeercode "lirpanee". En als je die omgekeerd leest, dan staat er .....

Tenslotte, voor wie toch nog een beetje twijfelt: parkeren in Sy was, is en blijft GRATIS.
Met vriendelijke groet, Pierre Linssen, webmaster www.tukhut.nl

31 maart 2016: Invoering betaald parkeren in Sy.

Beste Tukhut-bezoeker, graag wil ik even je aandacht vragen voor het volgende. De afgelopen jaren is er in Sy toch wel het een en ander veranderd. Met een klimverbod dat sinds begin jaren 90 van kracht was en inmiddels weer gedeeltelijk is opgeheven, is ook de verkeersdrukte in Sy weer aan het toenemen. Dat betekent ook dat het vlakbij de Tukhut gelegen grote parkeerterrein met name in het weekend meer dan volledig bezet is. Dit heeft als consequentie dat vanaf 1 mei 2016 in Sy gedurende alle zaterdagen, zondagen en feestdagen, betaald parkeren zal worden ingevoerd. Lees verder ...

21 april 2015: Dit jaar bijzonder geslaagde 1 april grap.

Briljant, uitzonderlijk, zeer geraffineerd, uniek en van "Champions League" niveau. Zomaar wat reacties op ons bericht van 31 maart jl. waarin verwezen werd naar dit document. Met dank aan patron Giel Ramaekers en vaste Tukhut-bezoeker Andreas Dijk voor hun bereidwillige medewerking, en mede dankzij de bijzondere gastvrijheid van Reinier Riche en Hélène du Quai, hebben we dit jaar letterlijk een zeer smaakvolle 1 april grap weten uit te serveren ;-). De 24 personen die de afgelopen weken via info@reinierriche.be gereageerd hebben, zijn inmiddels keurig geattendeerd op het feit dat de eerste letters van het aangeboden 11€ menu samen de term "een april" vormen. Maar ook dat in de routebeschrijving naar bistro "Chez Reinier" in Hamoir, zowel de "Avenue de premier Avril" als de "Rue de Nepalier" (anagram van een april) evenzo verwijzingen naar die datum zijn. Hoe het ook zij: Wij wensen alvast smakelijk eten !!!

31 maart 2015: "Chez Reinier", een nieuw bistrootje in Hamoir.

Het bestaat nog niet zo lang en dus zullen de meeste bezoekers van de Tukhut en van deze website er nog geen weet van hebben. Maar in Hamoir is onlangs een heel gezellig en eigentijds bistrootje van start gegaan dat zich met name richt op toerfietsers, sportfietsers, wielrenners en mountainbikers. Het zaakje is gesierd met de typisch Franse naam: „Chez Reinier“ (spreek uit als: sjee rijnjee). En dat is een indirecte verwijzing naar Reinier Riche, een geboren en getogen Luikenaar die de trotse en sportieve uitbater is van dit mooie horeca pareltje, gelegen vlakbij de oevers van de Ourthe. Lees verder ...

15 april 2014: Ook dit jaar wederom een geslaagde 1 april grap ;-)

Tja, het zal je maar gebeuren. Je zult als bezoeker van de Tukhut website maar geconfronteerd worden met het bericht van 31 maart jl. over een op handen zijnde verbouwing van de Tukhut. Ben je net goed en wel van de schrik bekomen, lees je vervolgens ook nog iets over de verregaande en onmiddellijke consequenties die dat voor de Tukhut bezoekers zal hebben.

Getuige de vragen en opmerkingen waar onze patrons mee geconfronteerd werden en getuige diverse ongeruste telefoontjes naar het NKBV-bureau, hadden toch heel wat mensen niet meteen door dat hier natuurlijk sprake was van onze jaarlijkse 1 april grap. Maar dat geeft niet hoor. Wat wel een feit is: achter de schermen is men inmiddels wel degelijk aan het bekijken of en zo ja, hoe de Tukhut binnen nu en een paar jaar aangepast kan worden aan de eisen van de huidige tijd.

31 maart 2014: Toekomstige Tukhut verbouwing heeft nu al consequenties.

De Tukhut in de huidige vorm bestaat alweer sinds 1983. Anno 2014, 31 jaar verder, is het de hoogste tijd om de Tukhut een grondige facelift en diverse eigentijdse aanpassingen te geven. Daarom heeft de NKBV de afgelopen 6 maanden onder tal van NKBV-leden een enquête gehouden om eens goed te inventariseren welke wensen m.b.t. de Tukhut, het meest leven bij de achterban. Daaruit zijn een aantal hele duidelijke suggesties naar voren gekomen.

Met de enquêteresultaten is vervolgens een drietal architecten aan de slag gegaan, zie tevens de sfeerimpressies bij dit bericht. Omdat de van november 2015 t/m februari 2016 geplande verbouwing van de Tukhut volledig budgetneutraal moet verlopen, zijn derhalve met onmiddellijke ingang een aantal, deels ingrijpende, maatregelen van kracht. De op deze wijze vergaarde extra inkomsten c.q. bespaarde kosten, zullen rechtstreeks in het TVF (Tukhut Verbouwing Fonds) worden gestort. Het betreft overigens de volgende maatregelen:

  • Barkaarten, ouder dan 0,5 jaar, zelfs als ze deels ongebruikt zijn, verliezen hun geldigheid.
  • De actuele douchetijd van 2,0 minuten per muntje, wordt verkort tot 1,5 minuten per muntje.
  • Voor gebruik van het Tukhut WIFI-netwerk wordt € 1,-- per uur in rekening gebracht.
  • Vanaf heden dienen alle Tukhut bezoekers weer zelf de Tukhut schoon te maken.
  • De Tukhut bar wordt medio mei vervangen door een drankenautomaat (zelfbediening).
  • De patronskamer, met z'n 2 slaapplaatsen, wordt op korte termijn opgeknapt ...
  • en komt, tegen speciaal tarief, beschikbaar als bed & breakfast slaapplaats voor passanten.

Het NKBV-bestuur, de Tukhut commissie en de Taskforce Tukhut Verbouwing, hebben bij voorbaat en uiteraard veel begrip voor de teleurstelling en enorme frustratie die deze behoorlijk ingrijpende en impopulaire maatregelen zeker bij deze en gene teweeg kunnen en/of zullen brengen. Toch verwachten en hopen wij te mogen rekenen en vertrouwen op uw begrip en medewerking in deze.

Met vriendelijke groet, Pierre Linssen
webmaster www.tukhut.nl

2 januari 2014: Baas boven baas ;-)

Onlangs hebben we vermeld dat Aad & Jos Nijveld al ruim 40 jaar lid zijn van de NKBV en zijn voorloper. Een prestatie van formaat. Maar, baas boven baas, wisten jullie dat we ook een nog steeds actieve patron in ons midden hebben die al meer dan 50 jaar NKBV-lid is? Het betreft Alie Verbaas uit Bemmel, een krasse kerngezonde tante met 1931 als geboortejaar. Reken uit: mevrouw telt inmiddels de gezegende leeftijd van 82 jaar.
Deze oma is in 1963 al lid geworden van de voorloper van de NBV en NKBV. Alie is, met haar 50 jaar lidmaatschap, "still going strong". Deze, wat ons betreft Neerlands en Belgisch hoop in bange dagen, ontdekt anno 2014 (eigentijds als ze is) de mogelijkheden van de iPad. En last but not least: Alie wenst eenieder van ons een heel gezond en sportief bergsport - en Tukhutjaar.

5 juni 2013: Een april grap 2013 wederom bijzonder ...

Het is inderdaad een feit: België heeft al een tijdje problemen met de eigen elektriciteitsvoorziening en de Belgische regering Di Rupo heeft onlangs inderdaad besloten om 't programma ter stimulering van het milieuvriendelijk opwekken van elektriciteit, versneld uit te voeren. Maar nee, nee, nee: er worden medio 2014 absoluut geen stuwdammetjes in de loop van de Belgische riviertjes Lesse, Ourthe en Amblève aangelegd. Tientallen mensen zijn er ook dit jaar weer ingetuind. Uw webmaster kreeg zelfs e-mails en telefoontjes van diverse Waalse nieuwsbladen om deze informatie geverifieerd te krijgen. Kortom: ook dit jaar wederom 'n geslaagde 1-april grap ....

31 maart 2013: Ourthe straks gebruikt voor winning elektriciteit.

België heeft al een tijdje problemen met de eigen elektriciteits- voorziening. Daarom heeft de Belgische regering Di Rupo onlangs besloten om 't programma ter stimulering van het milieuvriendelijk opwekken van elektriciteit, versneld uit te voeren. En een van de consequenties is dat vanaf medio 2014 in de loop van de Belgische riviertjes Amblève, Lesse en Ourthe diverse kleine stuwdammen worden aangelegd waarin m.b.v. compacte mini-generatoren een aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit (tot 1,5% van de nationale elektriciteits productie) kan worden opgewekt. Lees verder .....

25 april 2012: Dit jaar een perfecte 1 april grap ......

Komt het onderstaande "plenaire vergadering besluit" u ook alleszins redelijk voor? Dan bent u niet alleen. Want heel wat mensen gingen u dit jaar voor. Tientallen personen hebben niet door gehad dat het hierbij ging om een heel vernuftige 1 april grap. De alerte lezer had overigens meteen kunnen ontdekken dat het woord "plenaire" gewoon een anagram is voor "een april". Een enkeling heeft er zelfs wat berichtjes in ons gastenboek aan besteed die u hier kunt lezen.

31 maart 2012: Plenaire vergadering besluit: Tukhut terug naar oude stijl.

De kogel is inmiddels door de spreekwoordelijke kerk. Achter de schermen is er, zij het in absolute stilte, veel over gepraat. Het onderwerp: Moet de Tukhut wel of niet participeren in het project van de gemeente Ferrières waarbij diverse gebouwen in de gemeente Sy in de periode 2012-2014 met rijkssubsidiegelden weer zoveel mogelijk in hun oorspronkelijke staat van voor 1965 worden hersteld. Dit alles om Sy 'n meer authentieke uitstraling te geven en Sy derhalve nog aantrekkelijker te maken voor de toeristische bezoekers.

Het NKBV-bestuur en de Tukhut-commissie hebben tenslotte, na veel wikken en wegen, zij het niet unaniem, in plenaire vergadering, besloten om toch gehoor te zullen geven aan voornoemde oproep van de gemeente Ferrières. De periode nov. 2012 t/m feb. 2013 zal derhalve worden gebruikt om deze transformatie van de Tukhut door te voeren. Voor een impressie van het gewenste resultaat, zie de nevenstaande uit ons archief afkomstige foto.

29 juni 2011: "pralinee-proeven" was perfecte 1 april grap.

Slechts weinigen hadden het meteen door. Het onderstaande bericht van 31-03 jl. over "pralinee-proeven" in de Tukhut bleek de perfecte 1 april grap te zijn .... Want "pralinee" en "nepalier" zijn anagrammen (letterkeren/wisselwoorden) voor, u raadt het al: "een april" ..... Natuurlijk zaten de dienstdoend patrons in dit doordachte complot en zij hebben dan ook vol overtuiging overheerlijke "pralinee" bonbons geserveerd aan de Tukhut-gasten ;-) Elk jaar toch weer een leuke ervaring voor "onze" gasten .....

U kent vast wel gerenommeerde NL chocolademerken als Droste en Verkade. En u weet natuurlijk ook nog dat België beschikt over fameuze "tegenhangers" als daar zijn: Côte d'Or, Leonidas en, misschien iets minder bekend, Callebaut. Onlangs heeft 'n nieuw en eigentijds Belgisch chocolademerk z'n intrede gedaan. De producent/leverancier, gevestigd aan de "Rue de Nepalier" in Barvaux, heeft recent een lijn van traditioneel ambachtelijk geproduceerde bonbons, genaamd "pralinee", in de markt gezet.

31 maart 2011: Komende weekends "pralinee-proeven" in de Tukhut.

Om een en ander op gepaste wijze te vieren, hebben een aantal horeca-gelegenheden in de regio van de leverancier gratis chocolade-monsters mogen ontvangen. Ook de Tukhut behoort tot de uitverkorenen !!! De komende weekenden zullen de Tukhut patrons u daarom desgevraagd graag 'n overheerlijke onvervalste Belgische "pralinee" serveren. De enige tegenprestatie die wij van u vragen .... is een kort berichtje in het Tukhut Gastenboek te schrijven.

31 mei 2010: Tukhut net niet in Guinness Book of Records

Wist u dat onze Tukhut, gelegen in het Ourthe-dal, op slechts 120m hoogte ligt? Dankzij een oplettende Duitse bezoeker van onze website, hebben we nu ontdekt dat er toch nog één berghut is die zich op een "lager" niveau dan onze Tukhut bevindt. Het betreft de "Rifugio Mario Premuda ", gelegen in noordoostelijk Italië, in de Rosandra vallei. Deze Italiaanse berghut blijkt namelijk op "slechts" 80m hoogte te liggen.

14 mei 2010: de Tukhut, ideaal voor gezinnen met kinderen.

Als patron beleef je ook wel eens iets "te" rustige weekends in de Tukhut. Maar daar was onlangs geen sprake van. Want de familie Hillekens / van der Laan, zorgde voor 'n gezellige drukte en bracht heel wat leven in de brouwerij. Zo gebruikte klauteraap 1e klas Imre de dienstdoend patron al snel als een soort "Rots van Gibraltar" en gaven Elte en Chaya een prima "jabber-talk" show. Uw patron wist alle leden van deze actieve familie overigens toch nog op één foto te krijgen ;-)

31 maart 2010: Uiterst zeldzame Elparine gevonden in Sy.

Veldbiologen van NBB (Natuur Beheer België) hebben het afgelopen weekend in de buurt van Sy een heel bijzondere ontdekking gedaan in het talud van de oude spoorverbinding Barvaux - Liege. Zij hebben aldaar enkele exemplaren van de in West-Europa uiterst zeldzame paddestoellensoort, genaamd "Elparine", aangetroffen. "De afgelopen zeer strenge winter heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat er nu ideale condities heersen voor het aantreffen van dit pareltje onder de trechterzwammen", aldus een trotse NBB-bioloog.

31 maart 2009: Zeldzame Penralie aangetroffen in Sy.

Samenhangend met de stijgende lente-temperaturen, is on- langs door biologen een bijzondere vondst gedaan in het Ourthe-dal, vlakbij Sy. Men heeft in de buurt van het rotsmassief "Vierge" 'n paar exemplaren van de in België uiterst zeldzame "Penralie" aangetroffen. Deze typische voorjaarsbloem komt doorgaans alleen in zuidelijker landen als Italië, Spanje en Griekenland voor en komt elk jaar tussen 31 maart en 2 april tot bloei.

Juli 2005: Oud geleerd, jong gedaan ;-)

Stel je eens voor, je bent al jarenlang een trouwe patron van de Tukhut en je hebt inmiddels al de leeftijd der zeer sterken (75+) bereikt. Maar je hebt nog nooit de Tukhut website op internet bekeken. En je hebt ook geen flauw idee hoe dat eigenlijk zou moeten. Tja, wat doe je dan? Nou, heel eenvoudig: Je vraagt toch gewoon aan Frank van 11 jaar om het je allemaal even uit te leggen?

December 2003: Onthaasten

Bladerend, in een oude schoenendoos, door diverse foto's die ik het afgelopen jaar tijdens de verschillende wandeltochten in de omgeving van Sy heb gemaakt, sprong de bijgevoegde foto er opeens uit. Waarom nu pas, zult u misschien denken en vragen? Het is wellicht een open deur, maar toch: In deze donkere dagen voor Kerst ervaar ik pas ten volle het signaal dat dit onvolprezen wondertje van de Belgische natuur mij destijds heeft willen geven ........

November 2003: Mens versus Natuur

Vrij recent, op een mooie en herfstachtige zaterdagmiddag, heb ik, vergezeld van een waterig najaarszonnetje het Rondje Lembrée gelopen (zie ook de wandelroutes op deze website). Onderweg zomaar een paar prachtige voorbeelden mogen ontdekken van wie of wat het in de Ardennen nou eigenlijk ècht voor het zeggen heeft: de mens of de natuur. Kijk eens naar de foto hiernaast en oordeelt U zelf .......

Oktober 2003: a Vendre

Onlangs heb ik, aan de hand van de routebeschrijving van Dirk v.d. Oetelaar, met veel plezier "het rondje Tukhut" gelopen. In de laatste kilometers raakte ik geboeid door een wel heel bijzonder object, moederziel alleen en ergens in een hoekje, op een kleine parkeerplaats. Toegevend aan mijn nieuwsgierigheid, sprak ik, in stuntelend frans, twee mensen aan die op dat moment in hun auto wilden stappen.

Zij wisten mij allervriendelijkst te vertellen dat ze hun trouwe viervoeter op 4 oktober jl. wilden verrassen met een nieuw onderkomen voor de komende winter. Maar het beest heeft het consequent vertikt om er ook maar een poot in te zetten, laat staan erin te slapen. Mijnheer (het was een reu) wenste zijn vaste slaapstek onder de tuinbank namelijk onder geen enkel beding op te geven voor iets minders. En tja, dan is er uiteindelijk nog maar één oplossing: a Vendre .......