Privacyverklaring Tukhut

Mede gelet op de nieuwe privacy-wetgeving die sinds eind mei 2018 van kracht is geworden, heeft de NKBV ook diverse privacy-maatregelen genomen. De NKBV spant zich in om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens die door NKBV-leden en niet-leden worden verstrekt vertrouwelijk worden behandeld en nadrukkelijk alleen zullen worden gebruikt in overeenstemming met de wet en met de richtlijnen zoals die in de hieronder te downloaden privacyverklaring Tukhut zijn omschreven. Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan even contact op via privacy@nkbv.nl. De privacyverklaring Tukhut kun je overigens hier downloaden ...