Tukhut PoŽzie

Op deze en onderliggende Tukhut Poëzie pagina's vind je onder andere alle traditionele nieuwjaarswensen die de Tukhut webmaster elk jaar weer sinds eind 2003 heeft verstuurd. Uiteraard is hier ook een plekje gereserveerd voor overige stukjes proza en poëzie. En ook jouw bijdrage is natuurlijk meer dan welkom. Inzenden van het resultaat van je dichterlijke inspiratie kan naar: info@tukhut.nl.

1 januari 2022: Een saamhorig 2022 gewenst !!!

Zoals het er nu naar uitziet, zal de Tukhut op zijn vroegst in de loop van het komende voorjaar onder de naam HerBerg weer heropenen. De exacte datum van deze heropening zal mede afhangen van de dan geldende corona-maatregelen. Hoe het ook zij, vandaag is een gepast moment om, mede namens al onze Tukhut patrons, de Tukhut-commissie en de medewerkers van het NKBV-bureau, iedereen die onze Tukhut/HerBerg een warm hart toedraagt, te bedanken voor de prettige samenwerking van het afgelopen jaar. Tevens wil ik alle vroegere bezoekers van onze Tukhut en van de Tukhut website, een gezond, gelukkig en saamhorig 2022 wensen. Dit keer hebben we ook een duitse versie en een engelse versie van onze nieuwjaarswensen online geplaatst. Feel free om onze nieuwjaarswens met je familie, (berg)vrienden en overige contacten te delen.

Met vriendelijke groet, Pierre Linssen,
webmaster www.tukhut.nl

1 januari 2021: Een perspectiefrijk 2021 gewenst !!!

Zoals het er nu naar uitziet, zal de Tukhut in de loop van het komende voorjaar onder de naam HerBerg weer heropenen. De exacte datum van deze heropening zal mede afhangen van de dan geldende corona-maatregelen. Hoe het ook zij, vandaag is een gepast moment om, mede namens al onze Tukhut patrons, de Tukhut-commissie en de medewerkers van het NKBV-bureau, iedereen die onze Tukhut/HerBerg een warm hart toedraagt, te bedanken voor de prettige samenwerking van het afgelopen jaar. Tevens wil ik alle vroegere bezoekers van onze Tukhut en van de Tukhut website, een gezond, gelukkig en perspectiefrijk 2021 wensen. Pierre Linssen, webmaster www.tukhut.nl

1 januari 2020: Een verbonden 2020 gewenst !!!

En weer is een jaar voorbij, een jaar waarin de Tukhut-verbouwing eindelijk begonnen is. Zoals het er nu naar uitziet, zal de Tukhut nog t/m mei 2020 gesloten blijven en in juni 2020 onder de naam HerBerg weer heropenen. Hoe het ook zij, vandaag is een gepast moment om, mede namens al onze Tukhut patrons, de Tukhut-commissie en de medewerkers van het NKBV-bureau, iedereen die onze Tukhut een warm hart toedraagt, te bedanken voor de prettige samenwerking van het afgelopen jaar. Tevens wil ik alle bezoekers van onze Tukhut en van de Tukhut website, een gezond, gelukkig en verbonden 2020 wensen. Pierre Linssen, webmaster www.tukhut.nl

1 januari 2019: Een verbonden 2019 gewenst !!!

En weer is een jaar voorbij, een jaar waarin de Tukhut nog steeds (niet) verbouwd is. En dat betekent dat iedereen in 2019 - op z'n minst t/m juni 2019 - van de Tukhut oude stijl kan genieten. Zodra meer informatie over de verbouwing bekend is, laten we het uiteraard weten. Hoe het ook zij, vandaag is een gepast moment om, mede namens al onze Tukhut patrons, de Tukhut-commissie en de medewerkers van het NKBV-bureau, iedereen die onze Tukhut een warm hart toedraagt, te bedanken voor de prettige samenwerking van het afgelopen jaar. Tevens wil ik alle bezoekers van onze Tukhut en van de Tukhut website, een gezond, gelukkig en verbonden 2019 wensen. Pierre Linssen, webmaster www.tukhut.nl

1 januari 2018: Een betrokken 2018 gewenst !!!

En weer is een jaar voorbij, een jaar waarin de Tukhut nog (niet) verbouwd is. En dat betekent dat iedereen in 2018 voorlopig nog van de Tukhut - oude stijl - kan genieten. Zodra meer informatie over de verbouwing bekend is, laten we het uiteraard weten. Hoe het ook zij, vandaag is een gepast moment om, mede namens al onze Tukhut patrons, de Tukhut-commissie en de medewerkers van het NKBV-bureau, iedereen die onze Tukhut een warm hart toedraagt, te bedanken voor de prettige samenwerking van het afgelopen jaar. Tevens wil ik alle bezoekers van onze Tukhut en van de Tukhut website, een gezond, gelukkig en betrokken 2018 wensen.
Pierre Linssen, webmaster www.tukhut.nl

1 januari 2017: Een daadkrachtig 2017 gewenst !!!

En weer is een jaar voorbij, waarschijnlijk het laatste jaar van de Tukhut "oude stijl". Want voor 2017 staat na de zomervakantie een grote verbouwing gepland. Een gepast moment om, mede namens alle Tukhut patrons, Tukhut-commissie en medewerkers van het NKBV-bureau, iedereen die onze Tukhut op de een of andere manier een warm hart toedraagt, hartelijk te bedanken voor de prettige samenwerking van het afgelopen jaar. Tevens wil ik alle bezoekers van onze Tukhut en van de Tukhut website, een gezond, gelukkig en daadkrachtig 2017 wensen.
Pierre Linssen, webmaster www.tukhut.nl

1 januari 2016: Een verdraagzaam 2016 gewenst !!!

En weer is een jaar voorbij. Een gepast moment om, mede namens alle Tukhut patrons, de Tukhut-commissie en de medewerkers van het NKBV-bureau, iedereen die onze Tukhut op de een of andere manier een warm hart toedraagt, hartelijk te bedanken voor de prettige samenwerking van het afgelopen jaar. Tevens wil ik alle bezoekers van onze Tukhut en van de Tukhut website, een gezond, gelukkig en verdraagzaam 2016 wensen.
Pierre Linssen, webmaster www.tukhut.nl